Úterý, června 18, 2024
Navigace v Tunelu
Home
Galerie
Články
Odkazy
Kontakt
Search
Hostováno u
Active24
6.5. - 10.5. 2009

To, co se stalo v Meritree, je velká tragédie, ale je třeba hledět vpřed. Rozum nám velí přestat bědovat nad pádem vznešené země a střízlivě zhodnotit stav věcí.

Oba dva vládnoucí bratři, král Swodiz I. Nádherný a guvernér Aghamen I. Ošklivý, jsou mrtví. Jejich potomci jsou mrtví či nezvěstní. Tento stav trvá již téměř 10 let a Císařství je odhodláno přikročit k zásadnímu kroku: Ustanovení nového královského rodu. Pokud se nestane cosi neočekávaného, příští rok bude mít Meritrea opět krále. Něco tak neočekávaného, jako například příjezd dlouho pohřešovaného dědice jednoho z bratří... což vlastně zas až tak neočekávané není. Oba dva totiž měli neuvěřitelné množství potomků, které posílali na zkušenou do nejrůznějších koutů světa. Proto také mnozí trvají na tom, aby se čekalo ještě déle...

Kolem smrti obou bratří panují jen dohady, nicméně otřesy při zničení nádherného královského paláce a celého hlavního města Ak-Krayny byly cítit až v sousedních zemích. Trosky dosud nebyly dostatečně prozkoumány. Vzhledem k neuvěřitelně rozšířenému magickému a alchymistickému vzdělání v Meritree je pravděpodobné, že za katastrofou mohlo stát... vlastně cokoli. S magií jeden nikdy neví.


Někteří se do obnovy země pustili již s předstihem. Není divu - je to jejich domov. Mezi největší politické hráče (pokud se dá vůbec mluvit o politice) patří dva urození: Kníže, jehož državy sousedí s Dorwinionskými hranicemi, a vévoda, který vykonával správcovské pravomoce v Evkaře (nyní největší město, na severu země) po dobu guvernérovy nepřítomnosti. Oba dva nashromáždili velký majetek a nyní zápasí o znovunastolení bezpečí a stability v zemi.

Nemají to věru jednoduché. Meritrea vždy bývala velmi divokou a nebezpečnou zemí. Její rozsáhlé lesy a hvozdy jsou obývány elfy, kteří se nikdy nesmířili s lidskou přítomností, a jeskynní komplexy v horských pásmech jsou zase tradičním domovem orčích a gobliních kmenů. Lidští kolonizátoři nikdy nepronikli až do samého vnitrozemí. Každý přechod ze severu na jih království byl životu nebezpečným podnikem.

A to všechno se ještě zhoršilo po orčí invazi z Eumeriké. Právě v Meritree se totiž udály poslední boje, kdy zbytek bojovných orčích kmenů spojil síly se svými domorodými příbuznými. Císařství se nikdy nepodařilo je odtamtud vykořenit a v posledních letech už ani nemá vůli se o to dál pokoušet. Orků je nyní v horách tolik, že je mnohem rozumnější je tam nechat, vzdát se potenciálních minerálních zdrojů a přepravovat zboží mořskou oklikou. Náklady na válečné tažení, které by Císař musel proti opevněným horským pozicím vypravit, jsou srovnatelné s cenou námořní invaze do Hrunska - a návratnost této investice přibližně stejná...

Zdá se však, že ani orci nechtějí pokračovat v boji. Ti nemnozí cestovatelé, kteří se odvážili do vnitrozemí (a vrátili se), přinesli zprávy o velmi dobře opevněné a hlídané, ale mírumilovné osadě - a tamější obyvatelé (zvlášť goblini) prý projevují neuvěřitelný zájem obchodovat. Takřka s čímkoli - od jídla a stavebních materiálů přes zbraně a zbroje až po alchymistické výrobky... A nejpřekvapivější je, že platí zlatem a nijak nešetří!

Nejen orci a lesní elfové se však starají o napětí v zemi. V poslední době totiž sílí pnutí mezi Dorwinionem a zbytkem Císařství a zdá se, že právě Meritrea by mohla být místem jejich prvního, zkusmého střetnutí. Nejhlasitěji proti Dorwinionu zbrojí Církev Surahindova, která veřerejně uvrhla královnu Sithru do klatby a vyvíjí velký tlak na císaře, aby zjednal nápravu. Zkazky o tom, že se Sithra prohlásila bohyní, jsou sice pouhými zkazkami - Sithra sama vystoupila na veřejnosti a sdělila svým poddaným, že ji těší jejich úcta, ale chrámy ať jí nestavějí - ale snad o to rychleji se šíří. Dokonce i v Meritree se již objevují usedlosti, na nichž je uctívána ona - a nikoli Surahind...

Co přesně se nakonec v Meritree stane, to ukáže čas.

Poznámka: Meritrea bývala zemí podobnou Orientu v Tisíci a jedné noci, nicméně nikoli islámská. Její obyvatelé většinou vyznávali animistické náboženství (všude možně samí duchové všeho možného), které se však sklonilo před Surahindem jakožto před nejvyšším duchem. Mnozí dnes stejným způsobem uznávají i Sithru - jako mocného ducha, kterého není dobré si rozhněvat.
To, co bude Meritrea zítra, už je hodně na vás.

V Meritree teď vládne dost chaos: Na jihu a na východě si nižší šlechta vládne víceméně sama, ale nikdy si nemůže být jistá, kdy se něco vyřítí zpoza obzoru a všechno jim to spálí a pobije. Nikde není žádné vojsko, které by si mohli povolat na ochranu - jen jejich vlastní síly.
Na severu (vévoda) a na západě (kníže) země jsou lenní pánové schopni udržovat pořádek, ale pouze omezeně.
Uprostřed země jsou orci a jejich Tržiště - opravdu vykupují prakticky cokoli a dokonce jsou ochotni poskytnout i ochranu. Jsou známy případy šlechticů, kteří jim odvádí "daň" a na oplátku je chrání orčí tlupa.

Na hře uvítáme tyto postavy či skupiny postav:
(Některé role zde uvádíme, ale přidělíme je pouze těm, kdo se nám na ně zdají skutečně vhodní. Nejde tedy o "kdo dřív přijde, ten dřív mele".)

Potomek či potomci Swodize I. Nádherného (s družinou či bez)
Potomek či potomci Aghamena I. Ošklivého (s družinou či bez)
Velekněz Surahindův
Ten, který rozmlouvá s duchy (kněz animistického náboženství - možné i jako vedlejší náplň činnosti některé z postav)
Orci a goblini pod vedením syna Mardughova (náčelník původního kmene) - bojovnější křídlo, které neuznává klid zbraní.
Kníže s državami poblíž Dorwinionských hranic
Vévoda Evkary s državami na severním pobřeží
Libovolný počet klanových vůdců, zemanů a dalších nižších šlechticů - pokud budete mít i vlastní poddané či družinu, tím lépe pro vás.
"Pracovníci a pracovnice" harému, kteří po zkáze Ak-Krayny přešli na svobodnější způsob podnikání
Hašišíni - jejich organizace byla tajná, jejich cíle neprůhledné - a je tomu tak i nadále.
Nesmrtelní - elitní osobní garda mrtvého krále.
Lesní elfové - gueriloví válečníci či vyjednavači? Je to na nich.
Vyslanci Dorwinionu - jejich úmysly jsou...?
Vyslanci Císařství - jejich úmysly jsou...?
Sithřini uctívači - putují zemí a hlásí příchod nové paní.

A samozřejmě spoustu dobrodruhů a podobné spodiny...

Standardní postava je osoba pocházející z Meritrey, s jistým společenským postavením. Nižší šlechtic, chcete-li. Je samozřejmě možné hrát cizince, poutníka, žebráka, sedláka... cokoli.

Každá postava (pokud se tomu nebude zuřivě bránit) dostane do začátku majetek. Tento majetek bude místně příslušný - jinak řečeno, někde na herním území (kterým je celá Meritrea) budete mít třeba své polnosti, nebo svou tvrz, nebo svou školu... Herní území bude "rozparcelováno" na územní jednotky. Každá bude moci obsahovat jeden majetek, každá bude moci být obrácena k jednomu náboženství. Majetek podpořený náboženstvím více nese.

Vlastnění majetku je dobrovolné - ale postavy, které se ho vzdají a budou chtít být poddanými či chudinou, budou automaticky mít svého pána (a zřejmě i domov).
Pokud chcete jet ve skupině, pak každý z vás bude mít možnost zvolit majetek, který však nebude jeho. Bude ho pouze spravovat, nebo ho hlídat, nebo na něm pracovat. Současně si ze svého středu zvolíte i svého pána, který to všechno vlastní. Ano, šlechtic bude (až na organizátory stanovené výjimky) tak majetný, kolik si sežene lidí. Nicméně - prozatím omezujeme počet majetkově použitelných lidí v jedné spolupracující skupině na 4. Pokud vás bude deset, budete mít mezi sebou alespoň tři společensky rovnocenné pány.

Majetek bude směnitelný za peníze (a naopak). Majetek bude politicky využitelný (nižší šlechta bude důležitá pro tu vyšší, protože může poskytnout svůj majetek - vyšší šlechta skrze něj bude uskutečňovat své politické cíle). Ve hře nebudou žádní virtuálové - všechny "konflikty na úrovni zemské politiky" budou řešeny skrze majetek.
Ten, kdo bude chtít od majetku jinou funkci, než prosté peněžní výnosy (ten, kdo bude za své peníze chtít něco dokázat), se jednou denně smí dostavit za Darionem a "nakoupit akce". Uskutečnitelné akce za peníze zatím budou:
Vojenský útok - ničení majetku jiných, zcela otevřené, dotyčný šlechtic ví, kdo to udělal. Pouze na sousedy.
Sabotáž - ničení majetku jiných, skryté, mnohem méně účinné. Větší dosah.
Rozšiřování majetku - investice za účelem získání většího majetku. Pouze na sousední území.
Zahraniční diplomacie - posílání delegací k Císaři, do Dorwinionu, k církvi Surahindově, atd...
Podněcování víry - šíření náboženství
Podněcování pochyb - působení proti cízím náboženstvím.

Akce se vyhodnocují přes noc, takže ideální chvíle na jejich nahlášení je večer.
Toto je pouze duch pravidel, nikoli jejich znění. Nemá smysl mi hlásit nějaké díry, protože tam ještě nejsou.
Přihlášení do Tunelu
Jméno

HesloNejste členem?
Zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Nechte si poslat nové.
Copyright © 2007